Отново е време да поздравим DA Clique Breaking School!
През последните 2 седмици, младите ни bboys & bgirls взеха участие в още два национални турнира, а резултатите ни са както следва:
Национален Брейк Турнир "United We Stand", 25.09, Перник
*Първо място в категория bgirls 16-18г. - Микаела Симеонов, DA Clique
*Второ място в категория bboys 13-15г. - Ангел Мадин, DA Clique
*Трето място в категория bboys 13-15г. - Николай Петров, DA Clique
*Първо място в категория bboys 16-18г. - Иван Цибулко, DA Clique
*Второ място в категория Crew VS Crew - DA Clique
Държавно Брейк Първенство, 08.10, София
*Второ място в категория bgirls 10-12г. - Рая Иванова, DA Clique
*Трето място в категория bgirls 13-15г. - Ния Дамянова, DA Clique
*Второ място в категория bboys 13-15г. - Николай Петров, DA Clique
*Трето място в категория bboys 16-18г. - Иван Цибулко, DA Clique
Поздравления!